วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลากเส้นลายน้ำ จาก สีทา เล็บเจล

สวัสดีครับ วันนี้ ขอนำเสนอ
ลายเพ้นท์เล็บ ลากเส้นลายน้ำ จากสีทาเล็บเจล
ลายเล็บนี้ทำจากสีเจลทาเล็บ Ejasi
โดยใช้วิธีลากเส้นในขณะที่สีเจลยังไม่ได้อบ
ทำให้ได้ลายเล็ยที่คล้ายๆลายน้ำ
และเราสามารถดัดแปลงรูปแบบได้หลากหลาย
สีเจล สีเจลทาเล็บ เล็บเจล สีทาเล็บ เจล

สีเจล สีเจลทาเล็บ เล็บเจล สีทาเล็บ เจล

สีเจล สีเจลทาเล็บ เล็บเจล สีทาเล็บ เจล

สีเจล สีเจลทาเล็บ เล็บเจล สีทาเล็บ เจล

สีเจล สีเจลทาเล็บ เล็บเจล สีทาเล็บ เจล

สีเจล สีเจลทาเล็บ เล็บเจล สีทาเล็บ เจล

คลิปวีดีโอเพ้นท์เล็บ ลากเส้นลายน้ำ จากสีทาเล็บเจลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น