วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เล็บอคริลิก ชมพูหวาน

 ต่อเล็บอคริลิกปลายกากเพชร ชมพูหวาน ไร่สีเงิน
 ต่อเล็บอคริลิกปลายกากเพชร ชมพูบานเย็น ไร่สีทอง


 ต่อเล็บอคริลิกปลายกากเพชร ชมพูอมม่วง ไร่สีขาวเหลือบรุ้ง


1 ความคิดเห็น: